Hoofdmenu

MenuClose

Duurzame energie

Havenbedrijf Amsterdam zet in op diversiteit in goederenstromen. De nadruk ligt op (duurzame) energie, food en containers.

Havenbedrijf Amsterdam kiest bewust voor een slimme haven en geen massahaven. Amsterdam zegt nee tegen bepaalde bedrijven en producten, zoals LNG en ruwe olie/raffinage. Ook zegt Havenbedrijf Amsterdam nee tegen nieuwe kolenterminals. Vanuit haar visie op duurzaamheid worden producten zoals biomassa en biobrandstoffen met open armen verwelkomd, als het varianten betreft die niet concurreren met voedselproductie.

Verschillende voorbeelden laten zien dat Havenbedrijf Amsterdam ruimte biedt aan duurzame energiebedrijven: