Hoofdmenu

MenuClose

Gegevens per ligplaats

Afrikahaven Inkassing en palen

Toegestane activiteiten

Overslag droog
Overslag nat  * zie toelichting 1)
Overslag gas* zie toelichting 2)

Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 3)
Ontgassen/droogmaken (binnenvaart)tankers * zie toelichting 4) 5)

Ontgassen ex gifgas
Wachten * zie note )
Bunkeren / dienstverlening

Verboden Activiteiten

Schrootoverslag

Nautische Restricties

Maximale operationele Lengte 300 meter
Maximale operationele Breedte 66 meter
Maximale Waterdiepte = NAP-15,50 meter

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
2) overslag tussen tankschepen van licht ontvlambaar en toxische stoffen alleen toegestaan als er geen andere locaties beschikbaar zijn, ivm beperkte hoeveelheid en het aantal keren per jaar dat deze stoffen mogen worden overgeslagen.
Per Besluitartikel 3.10, lid 13) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten en overslag (besluit 077/RHN/2012 en besluit 076/RHN/2012)

Noorderbreedte
52° 24,453' N
Oosterlengte
4° 46,665' E

Amerikahaven, Boei2

Toegestane activiteiten

Overslag nat, zeevaart - binnenvaart, vlampunt >55ºC, niet toxisch * zie toelichting 1)
Wachten * zie toelichting 3) 4) 5) zie note )
Bunkeren / dienstverlening (oostzijde)

Verboden Activiteiten

Overslag tussen zeevaart - zeevaart
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 2)
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Ontgassen ex gifgas

Nautische Restricties

Maximale Lengte schip ≤ 185 meter
Trekkracht moet in Zuidelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale Waterdiepte = NAP-14,65 meter

Toelichting

1) binnenvaart aan de oostzijde, één tegelijkertijd, met gebruik van dampretour bij brandbare stoffen
met een vlampunt >55ºC
2) slopafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012 (vlampunt 55ºC)
3) geen tankschepen geladen met stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012 (vlampunt 55ºC)
4) tankschepen leeg van stoffen met een vlampunt 55ºC, mits inert* of gasvrij**
5) geen gastankers
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8% zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen is maximaal 20% en gesloten

Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag (besluit 076/RHN/2012)
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)
Noorderbreedte
52° 25,426' N
Oosterlengte
4° 46,273' E

Amerikahaven, boei 6

Toegestane activiteiten

Overslag droog
Overslag nat * zie toelichting 1) 2)
Schoonmaken ladingtanks
Slopsafgifte * zie toelichting 3)
Wachten * zie note )
Bunkeren / dienstverlening

Verboden Activiteiten

Overslag schroot
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Ontgassen ex gifgas

Nautische Restricties

Maximale Lengte schip 120 meter
Trekkracht moet in Noordelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale Waterdiepte = NAP-14,65 meter

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
2) overslag tussen tankschepen van licht ontvlambaar en toxische stoffen alleen toegestaan als er geen andere locaties beschikbaar zijn, ivm beperkte hoeveelheid en het aantal keren per jaar dat deze stoffen mogen
worden overgeslagen.
Per Besluitartikel 3.10, lid 13) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten en overslag (besluit 077/RHN/2012 en besluit 076/RHN/2012)
Noorderbreedte
52° 24,453' N
Oosterlengte
4° 46,665' E

Averijhaven IJ-palen

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslagvergunning * zie toelichting 1)
Wachten* zie toelichting 2)

Verboden Activiteiten

Schepen met vloeibare lading in bulk of ledig daarvan, maar niet ontgast of ontdaan van schadelijke residuen

Nautische Restricties

Maximale toegelaten diepgang = 179 decimeter
Minimale toegestane Lengte = 200 meter
Maximaal toegestane Lengte = 310 meter
Maximale toegestane Breedte = 45 meter
Maximale waterdiepte = NAP -19,50 meter

Toelichting

1) indien de aard van de overgeslagen lading - al dan niet in combinatie met de weersmstandigheden - onaanvaardbare (stof)overlast geeft, dienen de overslagoperaties op aangeven van de verkeersleiding
onmiddelijk te worden gestaakt.
2) - schepen die, na diepgangscontrole, te diep blijken te liggen voor een veilige sluispassage
- Uitgaande schepen die schade hebben veroorzaakt aan een Rijkskunstwerk, in afwachting van de vereiste zekerheidsstelling
- Schepen die het tij moeten afwachten voor passage door de Noordersluis
- Schepen die bunkers moeten innemen
- Noodgevallen, indien de havenmeester dit noodzakelijk acht

Note:
Zie ook basijn 07/1997 & basijn 05/2000 (http://www.portofamsterdam.nl/Ned/Scheepvaart/Scheepvaartnieuws/Bekendmakingen-tot-1-maart-2013.html)

Noorderbreedte
52°28,1479
Oosterlengte
4°34,8385

Coenhaven, Pier Azië paal 2-14

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden Activiteiten

Overslag nat (ter beoording havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische Restricties

Maximale waterdiepte = NAP -10,5 meter

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Franse Boeien

Toegestane activiteiten

Cruiseschepen en overige * zie toelichting 1) 2) 3) 4)

Verboden Activiteiten

Overslag
uitvoeren van reparatiewerkzaamheden
Constructies boven de ligplaats

Nautische Restricties

Maximale Lengte schip = 195 meter
Maximale Waterdiepte = NAP-7,00 meter
Gebruik van twee ankers is verplicht, kettinglengte mag de 7 shackle niet overschrijden
Gangway van het schip dient tot één meter boven het wateroppervlak neergelaten te worden
Trossen op het achterschip dienen (indien technisch mogelijk) uit één centrale kluis uitgegeven te worden

Toelichting

1) Geen schepen geladen of leeg van gevaarlijke stoffen (tenzij ontgast)
2) Geen binnenvaart
3) Toewijzing ligplaats alleen in overleg met en goedkeuring van de havenmeester en stadsdeel
4) een (eventueel) assisterende sleepboot mag geen diepgang hebben van meer dan 3,50 meter

Hornhaven, boei 2

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Overslag nat, stoffen met een vlampunt > 55 °C, niet toxisch
Schoonmaken ladingtanks
Slopsafgifte * zie toelichting 1)
Wachten
Bunkeren / Dienstverlening

Verboden Activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat, van stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 HrN 2012
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers)
Ontgassen ex gifgas

Nautische Restricties

Maximale operationele Lengte 230 meter.
Maximale Waterdiepte = NAP-15,50 meter.
Trekkracht moet in Oostelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 85 ton.
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 009/RHN/2016)

Toelichting

1) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Mercuriushaven, boei 1

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten * zie toelichting 1) 2) note)

Verboden Activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart) tankers

Nautische Restricties

Maximale operationele Lengte 260 meter
Trekkracht moet in Zuidelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale Waterdiepte = NAP-15,50 meter
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 145/RHN/2012)

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten
Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag (besluit 076/RHN/2012)
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)

Mercuriushaven, boei 5

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten * zie toelichting 1) 2) note)

Verboden Activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische Restricties

Trekkracht moet in Zuidelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale Waterdiepte = NAP-14,65 meter

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is teogestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten
Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag (besluit 076/RHN/2012)
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)

Mercuriushaven, Houtveemkade

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning * zie toelichting 1)
Wachten

Verboden Activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische Restricties

Maximale waterdiepte = NAP -11,50 meter

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
kade = 10 breed, ten alletijde 5 m toegang nodig voor Ganzewinkel

Neptunushaven kade

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden Activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische Restricties

Maximale waterdiepte = NAP -10,50 meter

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
kade maximale kadebelasting
tot 25m achter de damwand: 4 ton/m2
25m en verder vanaf de damwand: 10 ton/m2

Suezhaven ferry 3

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten * zie toelichting 1)

Verboden Activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Ligplaats nemen met tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt kleiner dan of gelijk aan 55 graden Celsius
Ligplaats nemen met gastankers
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen en ventileren tankers
Slops afgifte * zie toelichting 2)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische Restricties

Nautische Restricties
max. lengte: 165 m
Max. breedte: 33 m

Toelichting

1) ligplaats nemen met verpakte gevaarlijke stoffen conform besluit 079/RHN/2012
2) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Vlothaven kade paal 14-37

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden Activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische Restricties

Maximale operationele Breedte 25 meter
Maximale waterdiepte = NAP -12,50 meter
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 030/RHN/2014)

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Vlothaven, boei 6

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
* zie toelichting 1) 2) 3) 4)
* zie note)

Verboden Activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 4)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische Restricties

Maximale operationele Lengte 260 meter
Maximale operationele Breedte 42 meter
Trekkracht moet in Zuid-Oostelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale Waterdiepte = NAP-14,65 meter
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 040/RHN/2014)

Toelichting

1) niet zijnde stuifklassen 1 en 2
2) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt ≤ 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
3) geen gastankers
4) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten