Hoofdmenu

MenuClose

Alle ontheffings- en meldingsplichtige activiteiten

UPDATE 19 MEI 2017: DOOR EEN VERSTORING KAN HET ZIJN DAT FORMULIEREN NIET BIJ ONS BINNENKOMEN. BEL MET PORT OFFICE OM VERZOEKEN TE BEVESTIGEN OP 020-5234600 OPTIE 3

De regelgeving van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied is zodanig opgezet dat veel operationele activiteiten plaats kunnen vinden wanneer voldaan wordt aan de in deze regelgeving opgenomen algemene voorschriften. Wel geldt een meldingsplicht. Deze meldingsplicht is afhankelijk van de soort activiteit ofwel ruim vooraf via de website ofwel direct voor aanvang per telefoon of per VHF.

Er is in de regelgeving nog wel een aantal activiteiten opgenomen, waar in principe een absoluut verbod voor blijft gelden, waarop een ontheffing kan worden aangevraagd. Samenvattend:

  • Ontheffing: activiteiten waarop een verbod rust, maar waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd, kunt u hieronder aanvragen.
  • Vooraanmelding: onder algemene voorschriften vallende activiteiten, met meldingsplicht op de site (ruim vooraf)
  • Operationele melding: onder algemene voorschriften vallende activiteiten, die voor aanvang en bij einde dienen te worden gemeld per telefoon of VHF

Bijzondere aanvragen of meldingen

Onderstaande tabel  zijn ontheffingen, vooraanmeldingen en operationele meldingen bij of krachtens de RHN 2012. Hiernaast zijn er nog enkele andere onderwerpen, die gemeld dan wel aangevraagd dienen te worden. De belangrijkste zijn:

  1. Bijzonder transport: Het aanvragen van een vergunning voor een bijzonder transport doet u echter via het Rijkswaterstaat loket. Rijkwaterstaat zal de aanvraag doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.
  2. Sluispassagevergunning marginale schepen: voor de procedure, zie basijn 33/2011
  3. Operationele melding duikwerkzaamheden in het gebied, op basis van BPR, per VHF14/tel 020-5234600 keuze 2 ('meldpunt haven)
  4. Verzoek tot ligplaats door de binnentankvaart om te ontgassen conform het ADN, per VHF14/tel 020-5234600 keuze 2 ('meldpunt haven) 

Ontheffingen en meldingen overzicht

Activiteit

Artikel

Ontheffing

Vooraanmelding

Operationele melding

Ligplaatsinname op niet toegestane ligplaats

3.2 RHN

Ja,door schip

--

--

Ligplaatsinname buiten operationele ruimte

3.3 RHN

Ja, door havenfaciliteit

--

--

Opvijzelen boor/werkeiland buiten aangewezen gebied

3.5 RHN

Ja,door Schip

--

--

Proefdraaien voor de kade

3.6 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Invaren aangewezen havenbekkens door niet-doelgroep schepen ex 3.8

3.8 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Gebruik zeilen in aangewezen havenbekken ex 3.8

3.8 RHN

Ja, door Schip

--

--

Roetblazen

4.1 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Gebruik generator/motor  in aangewezen walstroomgebied

4.3 en 4.4 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Overslag vloeistof tussen schip en tankwagen/wagon

4.5 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

De-bunkering brandstofolie of smeerolie

4.9 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Gebruik ankers of spudpalen buiten aangewezen gebieden

4.11 en 4.12 RHN

Ja, door Schip

--

--

Reparatie en immobilisatie schip, periode langer dan 3 dagen of vrijstellingstermijn, niet voor  schepen in oliehavengebied

4.14 RHN

Ja,door Schip*

--

Ja, conform ontheffing

Slopen schip

4.14 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Actieve gassing van schip/lading met bestrijdingsmiddelen

4.15 RHN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Toegang oliehaven niet-doelgroep schip

2.1 HrN

Ja, door Schip

--

--

Niet voldoen aan constructie-eisen dienstverlenend schip, bunkerschip of werkschip  voor vaart in oliehavens of afmeren langszij tankers

2.2 en 6.2 HrN

Ja, door Schip

--

--

Immobilisatie schip in oliehaven

2.3 HrN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Afwijkende afmeerrichting zeetankschip

2.4 HrN

Ja, door Schip

--

 

Reparatie/heet werk schip in oliehaven

2.5 HrN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Afwijking in voorschriften bij boord-boord overslag natte bulk (dampretour/inert gas)

4.1 HrN

Ja, door Schip*

--

Ja, conform ontheffing

Boord-boordoverslag gas

4.1 HrN

Ja, door Schip*

--

Ja, conform ontheffing

Noodlossing vloeibare gevaarlijke stoffen

4.1 HrN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Schoonmaken zeetankers niet conform artikel 5.1 HrN

5.1 HrN

Ja, door Schip*

--

Ja, conform ontheffing

Afmeren langszij zeetankschip met gevaarlijke stoffen door een niet-doelgroep schip

6.1 HrN

Ja, door Schip

--

Ja, conform ontheffing

Afmeren schip met verpakte gevaarlijke stoffen in afwijking ligplaatszoneringsregels

12.1 HrN

Ja, door Schip

--

--

Reparatie en immobilisatie schip, periode korter dan 3 dagen of vrijstellingstermijn, niet voor  schepen in oliehavengebied

4.14 RHN

11.5 HrN

 

Ja, door Schip*

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Boord-boordoverslag natte bulk

4.1 HrN

11.8 HrN

 

Ja, door Schip*

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Schoonmaken ladingtanks zeetankschepen

5.1 HrN

11.9 HrN

 

Ja, door Schip*

 

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Overslag  gegaste droge bulklading

10.1 HrN

11.11 HrN

 

Ja, door Stuwadoor

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Boord-boordoverslag droge bulk op openbare ligplaats

11.14 HrN

 

Ja, door

Stuwadoor*

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Bunkeren

4.8 RHN

§11 HrN

 

 

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Afval inzameling

4.6 RHN

§11 HrN

 

 

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Stores/reparatieboot langszij

§11 HrN

 

 

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Overslag bunkers tussen bunkerschepen

11.2 HrN

 

 

Ja, begin en einde melden per VHF/tel

Afzien gebruik bootlieden

4.13 RHN

11.4 HrN

 

 

Ja, minimaal 1 uur vooraf per VHF/tel

Melding resultaat gasmeetcertificaat gegaste bulklading

10.1 HrN

11.11

 

 

Direct na meting door gasmeet-deskundige

Melding resultaat meting combinatietankschip met droge bulk

3.1 HrN

 

 

Direct na meting door gasdeskundige

Melding bedrijfsstoring/gebrek/schade

11.15 HrN

 

 

Direct, per VHF/tel

Melding voorwerpen/stof te water

11.16 HrN

 

 

Direct, per VHF/tel

 

* Indien de activiteit plaats vindt op een openbare ligplaats (boeien, palen)  kan het zijn dat naast de ontheffingsaanvraag  dan wel vooraanmelding activiteit, een reservering ligplaats noodzakelijk is.