Hoofdmenu

MenuClose

Vaarregels

Vanaf het water is er veel te zien en te beleven. Om het scheepvaartverkeer veilig te laten verlopen, moet iedereen zich wel aan de regels houden. Dit geldt voor jachten, roeibootjes en sloepen maar ook voor vissers.

Pleziervaart in Amsterdam is mogelijk op het uitgebreide grachtenstelsel in en rond de binnenstad, maar ook op het Noordzeekanaal en het IJ. Dit zijn echter ook belangrijke internationale transportvaarwegen die druk worden bevaren door de beroepsvaart. Om het scheepvaartverkeer vlot, veilig en milieuvriendelijk te laten verlopen zijn er regels opgesteld.

Regels pleziervaart

Op grond van deze regelgeving kunnen patrouillevaartuigen van de havendienst en de politie te water dwingende aanwijzingen geven en indien nodig, verbaliseren.

Veilig varen

Om risico's te beperken die kunnen ontstaan op plaatsen waar beroepsvaart en recreatievaart in elkaars vaarwater zitten, is het landelijke project 'Varen doe je samen!' opgezet. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid op het water. Ga naar de website varendoejesamen voor meer informatie en gratis downloads.

Vaarregels

Bekijk de algemene vaarregels nog even voordat u het water op gaat.

Een aantal tips voor varen in de Amsterdamse havenregio:

 • de havenbekkens in het westelijk havengebied zijn niet toegankelijk voor de pleziervaart
 • houd stuurboordswal
 • houd goede uitkijk, voor én achter u
 • de maximum snelheid op bovenstaand vaarwater is achttien kilometer per uur
 • rondvaartboten en schepen langer dan twintig meter hebben altijd voorrang
 • zeilen mag alleen met de motor stand-by, laveren mag niet
 • houd rekening met de pontveren
 • het is verplicht om in het donker, tijdens de schemering en in mist navigatieverlichting te voeren
 • het is verboden om onder invloed van alcohol een vaartuig te besturen
 • roeiboten, kano´s en kleine vaartuigen dienen het varen op het IJ zoveel mogelijk te vermijden. Indien er toch gevaren wordt, moet u zich terdege bewust zijn van het beperkte zicht vanaf een beroepsvaartuig.

Sluizengebied IJmuiden

Specifieke regels die gelden voor het sluizengebied in IJmuiden zijn:

Volg de juiste sluisprocedure

Meld je tijdig op VHF kanaal 22 bij de sluisdienst. Geef je scheepsnaam, soort schip en of je van buiten of binnen komt door. In principe wordt voor pleziervaart de Kleine sluis gebruikt, soms de Zuidersluis (dit zijn de twee meest zuidelijke sluizen). Pas op bij het oversteken van de Velserkom, er kan scheepvaart achter je zitten. Maak het schip altijd vast in de sluis, en blijf aan boord van het schip tijdens het schutten.

IJmuiden Aanloop

Luister goed uit op VHF kanaal 61 (Haven IJmuiden). Daar kun je bijzonderheden over kruisende scheepvaart horen. Blijf zoveel mogelijk weg van de IJ-geul, hier vaart zeer grote zeevaart die alleen dáár kan varen. Wees je ervan bewust dat in- en uitkomende zeevaart slechts zeer beperkt aan de kant kan gaan, en dat zij een (grote) dode hoek voor hun schip heeft waarin je niet zichtbaar bent. Blijf niet ‘hangen’ voor de pieren.

Marifoon

Wie een marifoon heeft moet uitluisteren op de volgende kanalen:

 • sluisgebied IJmuiden VHF 22
 • van IJmuiden tot kilometerraai 14.8 op het Noordzeekanaal VHF 3
 • van kilometerraai 14.8 tot de noordzijde van het Java-eiland VHF 4
 • van het Java-eiland tot het Amsterdam Rijn kanaal VHF 60
 • sluisgebied Oranjesluizen VHF 18

Een overzicht van alle gebruikte marifoonkanalen in het Amsterdamse havengebied vindt u op de marifoonblokkanalen overzichtskaart.

Vissen in de haven

Vissen op het IJ

Vissen op het IJ is toegestaan met inachtneming van een vergunning van de Hengelaarsbond en de geldende visserijregels.

Vissen vanaf de wal

Vanaf de wal vissen is toegestaan. Het is wel verboden vanaf de wal te vissen op afgesloten terreinen in het Havengebied en in het oliehavengebied.

Vissen vanaf het water

Het is verboden te vissen vanaf het water in het oliehavengebied. In verband met de veiligheid voor de scheepvaart is het aan te raden met een visboot:

 • niet in de buurt van de mondingen van de havens te zijn
 • niet te drijven op het Noordzeekanaal of het IJ

Staande-mastroute

Wilt u met een boot met een mast hoger dan negen meter over het binnenwater richting Rotterdam varen? Dan is de enige mogelijkheid de staand-mastroute.

Deze route gaat voor een deel door de binnenstad van Amsterdam. Voor dit traject geldt een maximale diepgang van drie meter.

De ingang van deze route bevindt zich 1,7 kilometer ten westen van het Centraal Station in de Oude Houthaven. Op deze route treft u ter hoogte van het Haarlemmerplein de spoortbrug Westerkanaal. Deze brug opent alleen rond twee uur ´s nachts.

Vanaf deze brug wordt in konvooi gevaren vanaf twee uur. Vóór deze brug is een afmeergelegenheid. Deze brug heeft in gesloten toestand een maximale doorvaarthoogte van zes meter.

De overige bruggen worden 24 uur per dag bediend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Waternet.