Deze website maakt gebruik van cookies.
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Functionele cookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, zodat u sneller de juiste informatie ziet.
Online surfgedrag cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen. Zo kunnen we onze informatie optimaliseren voor uw gebruik. De informatie is niet te herleiden tot personen.
Meer weten...
EN NL

Nieuwe grote zeesluis

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden wordt een nieuwe grote zeesluis gebouwd die toegang geeft tot de Amsterdamse havenregio. De nieuwe sluis is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep en wordt daarmee de grootste zeesluis van de wereld!

In januari 2016 is gestart met de bouw en eind 2019 is de nieuwe zeesluis beschikbaar voor de scheepvaart.

In opdracht van Rijkswaterstaat, realiseert aannemersconsortium OpenIJ de komende jaren de nieuwe zeesluis in IJmuiden.  Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.

Waarom?

  • De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur en is te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen.
  • Een nieuwe, grote zeesluis laat toe dat nieuwe generatie grotere schepen vlot en veilig door het Noordzeekanaal kunnen varen.  
  • Een ruimere sluis biedt ook de mogelijkheid om door te groeien van de huidige 90 miljoen naar 125 miljoen ton overslag per jaar.

Ontwikkeling regio

Een nieuwe, grote zeesluis is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio. Het versterkt de huidige sterke economische positie van de Amsterdam haven, als vierde haven van Europa. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport.

Port of Amsterdam is ervan overtuigd dat de toegang tot de haven altijd beter kan: slimmer, sneller en  schoner. De nieuwe sluis, groter, breder en getijonafhankelijk zorgt ervoor dat nieuwe generatie schepen de Amsterdamse haven kan bereiken. De havenregio wordt hiermee beter bereikbaar voor alle schepen waardoor de economie in de metropoolregio kan groeien. En dat biedt kansen voor bedrijven en organisaties.

Planning

De grootste zeesluis van de wereld in IJmuiden geeft toegang tot het havengebied van Amsterdam. Tijdens de bouwperiode heeft het sluisgebied te maken met bouwwerkzaamheden. De bouwende partijen doen er alles aan om de doorgang zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Planning
Medio 2016 Omleggen vaarweg Middensluis & start bouw nieuwe sluis
2017 Contouren nieuwe sluis worden zichtbaar
Medio 2018 Invaren deuren van de nieuwe sluis
Eind 2018 Start testen van de nieuwe sluis
2019 Ingebruikname van de nieuwe sluis

De oplevering van de nieuwe zeesluis voor de scheepvaart is eind 2019 gepland, waarbij mogelijk al in de eerdere testfase de eerste schepen door de zeesluis kunnen varen.

Contact over de bouwwerkzaamheden

Vragen, meldingen, klachten of opmerkingen over de bouw? Neem contact op met Rijkswaterstaat via de Landelijke Informatielijn. Bel 0800 - 8002 (dagelijks van 06:00 – 22:30 uur gratis bereikbaar). Een bericht insturen via hun contactformulier kan ook, naar nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl of bekijk voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat de projectpagina IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis.