Hoofdmenu

MenuClose

Logistiek

Samenwerken in logistiek: Green corridors en Portbase...

Portbase - home of logistics intelligence

Portbase is het havenoverstijgende Port Community System.

Samenwerking in logistiek: green corridors

Green corridors zijn logistieke goederenstromen die zo groen en ongehinderd mogelijk bewegen over hoofdassen.