Hoofdmenu

MenuClose

ISPS Certificering havenfaciliteiten

Havenbedrijf Amsterdam heeft een methodiek ontwikkeld die ondersteunend is in het ISPS-certificeringtraject. De Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie (MOBI).

Wilt u ISPS-plichtige zeeschepen op uw havenfaciliteit ontvangen? Dan moet uw havenfaciliteit hier conform de havenbeveiligingswet voor gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat er een veiligheidsbeoordeling (risico analyse) plaatsvindt en dat u op basis van deze beoordeling beveiligingsmaatregelen neemt, die u in een beveiligingsplan beschrijft.

CNB Port Security Toetsingsteam

Het Port Security Toetsingsteam van het Centraal Nautisch Beheer voert, namens de bevoegde autoriteit, de veiligheidsbeoordeling uit en toetst of de door u beschreven maatregelen aan de ISPS-code voldoen. Een uitgebreide beschrijving van dit proces vindt u in het document Proces beschrijving.

Aanvraag veiligheidsbeoordeling

Met behulp van het aanvraagformulier initieert u het (her)certificeringsproces. Door dit formulier aan het toetsingsteam te sturen, doet u een verzoek tot de veiligheidsbeoordeling. Om de veiligheidsbeoordeling uit te kunnen voeren, heeft het Port Security Toetsingsteam diverse gegevens van u nodig. Deze worden in dit aanvraagformulier aan u gevraagd. De uiteindelijke veiligheidsbeoordeling ontvangt u als besluit van de bevoegde autoriteit (de Burgemeester van uw gemeente) en bestaat onder meer uit een risico-inventarisatie en een actielijst die aangeeft wat uw havenfaciliteit nog moet implementeren om gecertificeerd te worden. Dit kunnen zowel fysieke maatregelen (hekwerken e.d.) als procedurele maatregelen zijn.

Plan aanpassen of opstellen

Met de veiligheidsbeoordeling gaat u een beveiligingsplan opstellen, of een al bestaand beveiligingsplan aanpassen. Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelde twee hulpmiddelen die u hierbij ondersteunen. Dit zijn de actielijst die bij de beoordeling hoort en een sjabloon PFSP. Laatstgenoemde is een leidraad om stap voor stap tot een volledig beveiligingsplan te komen. Onder aan deze pagina staat een overzicht van alle documenten die u in de uitvoering van de ISPS taken kunnen ondersteunen.

Wanneer uw beveiligingsplan gereed is, stuurt u dit naar het toetsingsteam. Het toetsingsteam controleert vervolgens of de door u beschreven maatregelen voldoen.

Versturen van ISPS documenten

Het toetsingsteam accepteert niet langer vertrouwelijke documenten via onveilige e-mail of externe bestandservices zoals WeTransfer. Daarvoor in de plaats biedt Havenbedrijf Amsterdam en eigen beveiligde bestandservice aan, genaamd ShareFile. Om een beveiligingsplan naar ons te sturen, kunt u ons op het e-mail adres portsecurity@portofamsterdam.nl om een zgn. upload-link verzoeken. Deze ontvangt u vervolgens per e-mail. Door op de link te klikken, komt u op onze veilige server en kunt u de door u gewenste bestanden aan ons uploaden/versturen. De betreffende link is voor eenmalig gebruik en een beperkte tijd geldig.

Certificering

Indien het toetsingsteam akkoord is met het beveiligingsplan zal het team de bevoegde adviseren over te gaan tot afgifte van een Port Security certificaat. De maximale termijn van certificering bedraagt 5 jaar. In sommige gevallen wordt korter gecertificeerd. Indien dit het geval is, wordt dit altijd door het toetsingsteam met u besproken.

*Aangeraden wordt om 6 maanden voor het verloop van uw huidige certificaat het aanvraagformulier te hebben ingevuld en aan het toetsingsteam toegestuurd.

Mocht u vragen hebben m.b.t. het certificeringstraject, dan horen wij het graag. U kunt contact opnemen via het volgende emailadres: portsecurity@portofamsterdam.nl of bellen via het DHM nummer.

Documenten ter ondersteuning voor havenfaciliteiten: