Hoofdmenu

MenuClose

Operationeel melden per VHF

Operationele meldingen doet u voor bepaalde activiteiten bij start en einde. Ze worden centraal geregistreerd, zodat het Centraal Nautisch Beheer en de lokale havenmeesters in het Noordzeekanaalgebied een actueel beeld hebben van de situatie in de havens. Deze informatie is noodzakelijk om zorg te kunnen dragen voor een vlotte afhandeling , waarbij tijdig kan worden ingespeeld op mogelijke knelpunten met betrekking tot ordening, veiligheid en milieu.

De operationele meldingen betreffen:

  • Melding per VHF of telefoon direct voor begin en einde van activiteiten, die reeds op de website vooraf waren aangemeld;
  • Melding per VHF of telefoon direct voor begin en einde van activiteiten, waarvoor ontheffing is verkregen;
  • Meldingen of aanvragen per VHF of telefoon van activiteiten, die louter direct of net voorafgaande aan de activiteit dienen plaats te vinden, zoals bunkeren en afvalinzameling met een dienstverlenend schip. 

 

Activiteiten, vooraf aangemeld via website

Operationele melding
(begin/einde activiteit) A'dam/Zaanstad/Beverwijk/Velsen

Activiteiten toegestaan conform ontheffing

VHF 14  ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven) 

Reparatie en immobilisatie schip

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Boord-boordoverslag natte bulk

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Schoonmaken ladingtanks zeetankschepen

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Overslag  gegaste droge bulklading

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Boord-boordoverslag droge bulk op openbare ligplaats

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Activiteit, niet vooraf aangemeld.
Details worden per VHF/tel aan u gevraagd.

Operationele melding
(begin/einde activiteit)
A'dam/Zaanstad/Beverwijk/Velsen

Bunkeren

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Afval inzameling

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Stores/reparatieboot langszij

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Overslag bunkers tussen bunkerschepen

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Afzien gebruik bootlieden, min. 1 uur vooraf

Bij aankomst              :  VHF 68
Bij vertrek/verhalen   :  VHF 68/ 020-5234600 keuze 1 (meldpunt verkeer)

Melding resultaat gasmeetcertificaat gegaste bulklading

Direct na meting        :  020-5234600 keuze 3 (meldpunt inspecties)

Melding resultaat meting combinatietankschip met droge bulk

Direct na meting        :  020-5234600 keuze 3 (meldpunt inspecties)

Melding bedrijfsstoring/gebrek/schade

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Duikwerkzaamheden (op basis van BPR)

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Melding voorwerpen/stof te water

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)

Aanvraag ligplaats binnentankvaart om te ontgassen
(op basis van ADN)

VHF 14 ; Tel. 020-5234600 keuze 2 (meldpunt haven)