Hoofdmenu

MenuClose

Reserveringsregels

III A      RESERVERING LIGPLAATS AAN OPENBARE KADES, BOEIEN OF PALEN

Artikel 17A         Reserveringswijze

17A.1    Voor openbare kades, boeien of palen kan door Cliënt een reservering voor een ligplaats worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 x 24 uur.

 

17A.2    Cliënt kan de reservering aanvragen via het online reserveringsformulier op de website van Havenbedrijf Amsterdam. In ieder geval worden de volgende gegevens verstrekt:

-       ETA

-       ETD

-       IMO-nummer

-       Scheepsnaam

-       Activiteit op ligplaats

-       Locatie ligplaats.

 

17A.3    Indien Cliënt het in de reserveringsaanvraag opgegeven IMO-nummer, de scheepsnaam of de opgegeven activiteit achteraf wijzigt komt hiermee de reservering te vervallen, ook indien de reservering is bevestigd.

 

17A.4    Havenbedrijf Amsterdam informeert Cliënt binnen 24 uur na ontvangst over de toewijzing van de aanvraag. Over een aanvraag die in het weekend is gedaan wordt Cliënt uiterlijk binnen 48 uur geïnformeerd.

 

17A.5    Toewijzing van een reservering geschiedt op basis van datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag en de beschikbaarheid van de gewenste locatie voor de opgegeven periode.

 

17A.6    Een verlenging van het gebruik van de gereserveerde ligplaats is mogelijk indien dit niet conflicteert met een volgende reservering. De verlenging kan niet vooraf worden aangevraagd, maar uitsluitend binnen de periode dat Cliënt gebruik maakt van de gereserveerde ligplaats.

 

17A.7    Havenbedrijf Amsterdam behoudt zich te allen tijde het recht voor om een reservering, ook na bevestiging, te wijzigen of te annuleren.

Artikel 17B         Reservering voor laden of lossen

17B.1     Een voorlopige reservering voor laden of lossen kan te allen tijde worden aangevraagd, met dien verstande dat Cliënt uiterlijk 3 x 24 uur voor de opgegeven ETA de reservering schriftelijk of per e-mail aan Havenbedrijf Amsterdam dient te bevestigen. Wanneer de reservering niet tijdig wordt bevestigd komt deze te vervallen.

 

17B.2     Een reservering voor laden of lossen die bij aanvraag direct wordt bevestigd kan een voorlopige reservering doen vervallen, echter niet eerder dan nadat de aanvrager van de voorlopige reservering in de gelegenheid is gesteld om deze alsnog te bevestigen.

 

17B.3     Bij een voorlopige reservering voor laden of lossen kunnen de opgegeven ETA of ETD nog worden gewijzigd.

 

17B.4     Na bevestiging van de reservering voor laden of lossen zijn wijzigingen van de ETA of ETD niet meer mogelijk.

Artikel 17C         Reservering voor ander gebruik dan laden of lossen

17C.1     Voor een ander gebruik van de ligplaats dan laden of lossen kan geen voorlopige reservering worden aangevraagd.

 

17C.2     Een reservering voor een ander gebruik dan laden of lossen kan vanaf 60 uur voorafgaand aan de ETA worden aangevraagd. Na toewijzing van de aanvraag door Havenbedrijf Amsterdam geldt de reservering als bevestigd.

 

17C.3     Het vorige lid  is niet van toepassing op een aanvraag voor een reservering die betrekking heeft op wachten na laad- of losactiviteiten binnen de Haven indien er binnen 72 uur na het laden of lossen nieuwe laad- of losactiviteiten binnen de Haven plaatsvinden. In deze gevallen gelden de bepalingen voor reserveren zoals opgenomen in artikel 17B.