Hoofdmenu

MenuClose

Scheepvaartnieuws

Wi-Fi hotspots voor de binnenvaart in de Amsterdamse ADM- Westhaven

Gemakkelijkere en snellere toegang tot breedband-internet via Wi-Fi hotspots op de binnenvaartligplaatsen in de Amsterdamse ADM-Westhaven.

Scheepsbewegingen volgen via uw iPad: ook dat kan nu met onze gratis app iamPort

In onze gratis App bieden we de informatie aan over de grootte, het type, de ligplaats van elk schip in de haven en de scheepsagent, voor wat betreft...

Havenbedrijf Amsterdam toegetreden tot het Platform Schone Scheepvaart

Het Platform Schone Scheepvaart is met het toetreden van Havenbedrijf Amsterdam een nieuwe partner rijker. Van der Weide: “Wij streven er naar een duurzame haven te zijn. Door toetreding tot het platform kunnen we kennis en ervaringen vroegtijdig delen en opdoen en de verduurzaming van de maritieme sector promoten en bevorderen”.

Opgavetermijn Binnenhavengeld naar 14 dagen

Sinds 1 januari 2015 verzorgt Havenbedrijf Amsterdam het Binnenhavengeld Beroepsvaart in het Amsterdamse havenwater. Rond de introductie van de regeling hebben we uitgebreid overleg gevoerd met klanten en brancheorganisaties. Hierbij is gebleken dat de opgavetermijn van zeven dagen niet haalbaar was. De termijn voor het doen van opgave Binnenhavengeld is daarom met ingang van 15 januari 2015 vastgesteld op 14 dagen na aankomst.

Zwavelgehalte op 1 januari 2015 van 1,00% naar 0,10% op de Noordzee en in de Nederlandse havens

Wat betekent deze regel voor de zeescheepvaart op de Noordzee en in de Nederlandse havens?