Hoofdmenu

MenuClose

Vaarweginformatie

Vanuit zee verloopt de toegang naar Amsterdam via het Noordzeekanaal. Na het passeren van de sluizen in IJmuiden kan een schip doorvaren naar één van de getijloze havens in IJmuiden/Velsen, Beverwijk, Zaanstad of Amsterdam.

Vanuit het binnenland verloopt de toegang naar Amsterdam via de Oranjesluizen bij het IJsselmeer of via het Amsterdam Rijnkanaal.

Havenbedrijf Amsterdam verzorgt de scheepvaartbegeleiding vanaf het Amsterdam Rijnkanaal tot aan 12 mijl west van de pieren in IJmuiden. Het betreft hier zowel de bediening van de sluizen, de verkeersbegeleiding als het aan- en afmeren van de schepen.

Sluiscomplex IJmuiden 

Het sluizencomplex in IJmuiden bestaat uit 4 schutsluizen en is dag en nacht (24 uur) operationeel. Er geldt een maximale diepgang van 13,75 meter in zout water.
Dieper stekende schepen tot 17,80 meter in zout water kunnen buiten de sluizen lichteren.

  lengte breedte diepte
Noordersluis 400 meter 50 meter 15 meter
Middensluis 220 meter 25 meter 10 meter
Zuidersluis 111 meter 18 meter 8 meter
Kleine sluis 111 meter 11 meter 3.75 meter


Dit zijn afmetingen van de kolken, niet de maximaal toegestane afmeting van een te schutten schip of object voor de betreffende kolk.

De gemiddelde vaartijd is als volgt opgebouwd:

Raconboei IJmuiden tot de sluizen 45 minuten
Schutten in de sluis 30 minuten
Sluizen tot de eerste terminals Amsterdam 60 minuten

Deze vaartijd is gemiddeld en afhankelijk van de lengte van het schip.

Nieuwe Sluis

Het sluizencomplex bij IJmuiden vormt de toegang tot het economisch zo belangrijke havengebied langs het Noordzeekanaal: Zeehavens Amsterdam. Voor de laatste generatie vrachtschepen is van de vier sluizen van dit complex alleen de Noordersluis nog geschikt. De andere sluizen zijn voor vrijwel al het vrachtvervoer en voor cruiseschepen te klein. Toen de Noordersluis in 1929 werd opgeleverd, was het de grootste ter wereld.

Meer informatie over de nieuwe grote zeesluis voor het Noordzeekanaal vindt u in het dossier bereikbaarheid.

Noordzeekanaal

 • Lengte van het kanaal is vanaf de sluizen IJmuiden tot aan de Coenhaven ca. 20 km, daar begint dan het Afgesloten IJ dat doorloopt tot aan de Oranjesluizen. 
 • Breedte van het kanaal is ca. 270 meter  (gemeten op het wateroppervlak) en ca. 170 meter op het bodemniveau. Het bodemniveau ligt op NAP -15,50 meter. Het waterpeil op het Noordzeekanaal (Kanaalpeil) wordt door spuien variabel tussen de NAP -0,40 meter en NAP -0,50 meter gehouden.
 • De maximale diepgang (met vergunning) op het Noordzeekanaal en bij passage Noordersluis is 13,75 meter (gemeten in zeewater).
 • Schepen kunnen het sluizencomplex (Noordersluis) passeren met een scheepsbreedte van maximaal 45 meter.
 • Dieper stekende schepen, tot 17,80 meter (gemeten in zeewater), kunnen buiten de sluizen, aan de IJ-palen, lichteren.
 • Verkeersbegeleiding vindt plaats vanaf het Haven Operatie Centrum in IJmuiden, waarbij deze marifoonblokkanalen worden gebruikt.

Havens van Amsterdam 

De havens in Westpoort bestaan vanuit het westen gezien uit de volgende havenbekkens:

 • Afrikahaven: Zanzibarhaven, Mauritiushaven, Madagascarhaven
 • Amerikahaven: Alaskahaven, Cacaohaven, Texashaven, Aziëhaven, Australiëhaven en Tasmaniehaven
 • Westhaven: ADM-haven, Hornhaven, Moezelhaven, Mainhaven, Beringhaven, Suezhaven, Bosporushaven en Sonthaven 
 • Jan van Riebeeckhaven: Usselincxhaven, Carel Reinierszhaven, Adenhaven
 • Petroleumhaven
 • Coenhaven
 • Mercuriushaven; Nieuwe Houthaven, Minervahaven, Neptunushaven, Vlothaven
 • Oude Houthaven

Naast deze havenbekkens zijn er ook ligplaatsen aan de De Ruijterkade en in het Oostelijk Havengebied.

Meer informatie:

De Havenkaart, klik om te openen

 

Amsterdams binnenwater

De wateren in en om Amsterdam zijn belangrijk voor het vervoer van goederen en personen. Waternet onderhoudt en beheert de vaarwegen in Amsterdam. Ze bedienen bruggen en handhaven de orde en veiligheid op het water.

Overige vaarwegen in Nederland

Op de website http://www.vaarweginformatie.nl/ vindt u actuele informatie over de beschikbaarheid van een vaarweg. Bijvoorbeeld over wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, stremmingen en werkzaamheden. Daarnaast is statische informatie beschikbaar, zoals reguliere bedientijden van bruggen en sluizen. Ook vindt u informatie over waterstanden, ijsgang en zwemwater.