Hoofdmenu

MenuClose

voor reparatie en/of immobilisatie van een schip periode korter dan 72 uur of korter dan vrijstellingsperiode

  • uitgezonderd schepen in oliehavengebied, hiervoor is ontheffing nodig
  • voor schepen aan de IJ-palen in IJmuiden is immobilisatie niet toegestaan

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te te voldoen aan de eisen gesteld in Art 4.14 RHN 2012.
Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoon 020-523 46 00 keuze 2 (meldpunt haven).

* Alle velden zijn verplicht

Ja
Nee

Ja
Nee

Terug naar de Port Office